meervangod.net | samenbidden.net | aanbidding.net | bijbelstudie.net | geloofshop.net | weblog

Welkom bij MeervanGod.net


Zou jij ook wel meer van God willen merken in je leven? Dat kan o.a. door samen te bidden, door meer over de Bijbel te leren en met behulp van muziek en gebeden je liefde naar God te (leren) uiten. 
Hierbij willen wij je graag helpen. Kijk maar eens hieronder, dan zie je verschillende mogelijkheden om meer te ontdekken van God.